İdari Yapı

Merkez Müdürü :       Prof. Dr. Necmettin Tanrıöver

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

 

Müdür Yardımcısı  : Prof. Dr. Özer Açbay

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Endokrinoloji Bilim Dalı

 

Müdür Yardımcısı : Prof. Dr. Yusuf Tunalı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 

Yönetim Kurulu: 

Prof. Dr. Özer Açbay                    İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı                                                                           Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Yusuf Tunalı                 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon                                                                      Anabilim Dalı

Prof. Dr. Osman Kızılkılıç          İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. S. Olcay Evliyaoğlu     İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                                                                           Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu           İ .Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı                                                                           Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu        İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved